MITÄ TEEMME

Tredu-Kiinteistöt Oy omistaa, rakennuttaa ja vuokraa koulutustoiminnan käytössä olevia oppilaitosympäristöjen kiinteistöjä irtaimistoineen sekä tuottaa ja järjestää näiden kiinteistöjen omistukseen, hallintaan ja ylläpitoon liittyviä palveluita. Tavoitteena on luoda hyviä oppimisympäristöjä, varmistaa kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen ja tilojen käytettävyys koulutustoimintaan.

Yhtiön kiinteistöjen kehittäminen ja niihin liittyvä investointitoiminta perustuu Tampereen kaupungin osaamis- ja elinkeinolautakunnan ja toisen asteen koulutuksen johtokunnan hyväksymään palveluverkkosuunnitelmaan.

KEITÄ OLEMME

Tredu-Kiinteistöt Oy:n toiminnasta vastaa hallitus,
johon kuuluu seitsemän jäsentä:

Pekka Salminen
hallituksen puheenjohtaja, Tampere
Leo Lähde
hallituksen varapuheenjohtaja, Nokia
Pirjo Järvinen
hallituksen jäsen, Tampere
Teemu Kontoniemi
hallituksen jäsen, Virrat
Vesa Koskinen
hallituksen jäsen, Tampere
Veikko Pajunen
hallituksen jäsen, Tampere
Heidi Rämö
hallituksen jäsen, Lempäälä

Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja Marko Tulokas ja sihteerinä toimistopäällikkö Aija Puustelli.
Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Petri Sonninen .

Omistajuus