MITÄ TEEMME

Tredu-Kiinteistöt Oy omistaa, rakennuttaa ja vuokraa koulutustoiminnan käytössä olevia oppilaitosympäristöjen kiinteistöjä irtaimistoineen sekä tuottaa ja järjestää näiden kiinteistöjen omistukseen, hallintaan ja ylläpitoon liittyviä palveluita. Tavoitteena on luoda hyviä oppimisympäristöjä, varmistaa kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen ja tilojen käytettävyys koulutustoimintaan.

Yhtiön kiinteistöjen kehittäminen ja niihin liittyvä investointitoiminta perustuu Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan hyväksymään palveluverkkosuunnitelmaan. Lautakunnassa on ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueesta allekirjoitetun sopimuksen mukainen edustus seutukunnista.

KEITÄ OLEMME

Tredu-Kiinteistöt Oy:n toiminnasta vastaa hallitus,
johon kuuluu seitsemän jäsentä:

Pekka Salminen
hallituksen puheenjohtaja, Tampere
Leo Lähde
hallituksen varapuheenjohtaja, Nokia
Tuula Grönfors
hallituksen jäsen, Tampere
Vesa Koskinen
hallituksen jäsen, Tampere
Paula Saarinen
hallituksen jäsen, Tampere
Heidi Rämö
hallituksen jäsen, Lempäälä
Marja Vanhala
hallituksen jäsen, Kangasala

Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja Marko Tulokas ja sihteerinä hallintopäällikkö Aija Puustelli.
Yhtiön tilintarkastajana toimii BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Susanna Mäkiranta .

Omistajuus